← Kthehu tek modelet e Serisë P

Çmimi: 650 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM35V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM35V  kushton 1600 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 26 - 31
Sipërfaqja që mbulon (m2) 35
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 258-840-840
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 4.1
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 1.6 - 5.2
Klasi i energjisë (ngrohje) A++
Kapaciteti i ftohjes (kW) 3.6
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 1.6 - 4.5
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 700 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM50V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM50V  kushton 1750 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 27 - 32
Sipërfaqja që mbulon (m2) 50
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 258-840-840
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 6
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 2.5 - 7.3
Klasi i energjisë (ngrohje) A++
Kapaciteti i ftohjes (kW) 5
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 2.3 - 5.6
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 700 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM60V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM60V  kushton 1400 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 27 - 32
Sipërfaqja që mbulon (m2) 60
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 258-840-840
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 7
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 2.8 - 8.2
Klasi i energjisë (ngrohje) A++
Kapaciteti i ftohjes (kW) 6.1
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 2.7 - 6.5
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 730 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM71V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM71V  kushton 2200 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 28 - 36
Sipërfaqja që mbulon (m2) 71
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 298-840-840
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 8
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 3.5 - 10.2
Klasi i energjisë (ngrohje) A++
Kapaciteti i ftohjes (kW) 7.1
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 3.3 - 8.1
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 730 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM100V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM100V  kushton 2900 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 31 - 40
Sipërfaqja që mbulon (m2) 100
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 298-840-840
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 11.2
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 4.5 - 14.0
Klasi i energjisë (ngrohje) A++
Kapaciteti i ftohjes (kW) 9.5
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 4.9 - 11.4
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 770 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM125V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM125V  kushton 3000 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 33 - 41
Sipërfaqja që mbulon (m2) 125
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 298-840-840
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 12.5
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 5.0 - 16.0
Klasi i energjisë (ngrohje) Në varësi të pajisjes së jashtme
Kapaciteti i ftohjes (kW) 12.5
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 5.5 -14.0
Klasi i energjisë (ftohje) Në varësi të pajisjes së jashtme

Çmimi: 800 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM140V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM140V  kushton 3450 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 36 - 44
Sipërfaqja që mbulon (m2) 140
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 298-840-840
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 13.4
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 5.7 - 18.0
Klasi i energjisë (ngrohje) Në varësi të pajisjes së jashtme
Kapaciteti i ftohjes (kW) 13.4
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 6.2 - 15.0
Klasi i energjisë (ftohje) Në varësi të pajisjes së jashtme

Çmimi: 850 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUHZ-ZRP50V . Pajisja e jashtme  PUHZ-ZRP50V  kushton 1500 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 27 - 32
Sipërfaqja që mbulon (m2) 50
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 258-840-840
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 6
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 2.5 - 7.3
Klasi i energjisë (ngrohje) A++
Kapaciteti i ftohjes (kW) 5
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 2.3 - 5.6
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 1000 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUHZ-ZRP60V . Pajisja e jashtme  PUHZ-ZRP60V  kushton 1600 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 27 - 32
Sipërfaqja që mbulon (m2) 60
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 258-840-840
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 7
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 2.8 - 8.2
Klasi i energjisë (ngrohje) A++
Kapaciteti i ftohjes (kW) 6.1
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 2.7 - 6.5
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 1050 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUHZ-ZRP71V . Pajisja e jashtme  PUHZ-ZRP71V  kushton 1950 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 28 - 36
Sipërfaqja që mbulon (m2) 71
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 298-840-840
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 8
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 3.5 - 10.2
Klasi i energjisë (ngrohje) A++
Kapaciteti i ftohjes (kW) 7.1
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 3.3 - 8.1
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 1000 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUHZ-ZRP100V . Pajisja e jashtme  PUHZ-ZRP100V  kushton 2000 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 31 - 40
Sipërfaqja që mbulon (m2) 100
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 298-840-840
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 11.2
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 4.5 - 14.0
Klasi i energjisë (ngrohje) A++
Kapaciteti i ftohjes (kW) 9.5
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 4.9 - 11.4
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 1070 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUHZ-ZRP140V . Pajisja e jashtme  PUHZ-ZRP140V  kushton 2700 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 36 - 44
Sipërfaqja që mbulon (m2) 140
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 298-840-840
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 16
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 5.7 - 18.0
Klasi i energjisë (ngrohje) Në varësi të pajisjes së jashtme
Kapaciteti i ftohjes (kW) 13.4
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 6.2 - 15.0
Klasi i energjisë (ftohje) Në varësi të pajisjes së jashtme