← Kthehu tek modelet e Serisë P

Çmimi: 600 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM35V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM35V  kushton 1600 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 31 - 39
Sipërfaqja që mbulon (m2) 35
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 230-960-680
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 4.1
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 1.6 - 5.2
Klasi i energjisë (ngrohje) A+
Kapaciteti i ftohjes (kW) 3.6
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 1.6 - 4.5
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 650 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM50V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM50V  kushton 1700 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 32 - 40
Sipërfaqja që mbulon (m2) 50
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 230-960-680
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 5.5
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 2.5 - 6.6
Klasi i energjisë (ngrohje) A+
Kapaciteti i ftohjes (kW) 5
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 2.3 - 5.6
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 780 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM60V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM60V  kushton 2120 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 33 - 40
Sipërfaqja që mbulon (m2) 60
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 230-1280-680
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 7
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 2.8 - 8.2
Klasi i energjisë (ngrohje) A+
Kapaciteti i ftohjes (kW) 6.1
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 2.7 - 6.7
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 900 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM71V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM71V  kushton 2200 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 35 - 41
Sipërfaqja që mbulon (m2) 71
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 230-1280-680
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 8
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 3.5 - 10.2
Klasi i energjisë (ngrohje) A+
Kapaciteti i ftohjes (kW) 7.1
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 3.3 - 8.1
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 1000 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM100V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM100V  kushton 2900 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 37 - 43
Sipërfaqja që mbulon (m2) 100
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 230-1600-680
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 11.2
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 4.5 - 14.0
Klasi i energjisë (ngrohje) A+
Kapaciteti i ftohjes (kW) 9.5
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 4.9 - 11.4
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 1100 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM125V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM125V  kushton 3000 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 39 - 45
Sipërfaqja që mbulon (m2) 125
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 230-1600-680
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 14
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 5.0 - 16.0
Klasi i energjisë (ngrohje) Në varësi të pajisjes së jashtme
Kapaciteti i ftohjes (kW) 12.5
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 5.5 - 14.0
Klasi i energjisë (ftohje) Në varësi të pajisjes së jashtme

Çmimi: 1200 €

Në çmim nuk përfshihet modeli përkatës i pajisjes së jashtme  PUZ-ZM140V . Pajisja e jashtme  PUZ-ZM140V  kushton 3400 €.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R32
Niveli i zhurmës së pajisjes së brendshme (min-max) (dB(A)) 41 - 48
Sipërfaqja që mbulon (m2) 140
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 230-1600-680
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 16
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 5.7 - 18.0
Klasi i energjisë (ngrohje) Në varësi të pajisjes së jashtme
Kapaciteti i ftohjes (kW) 13.4
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 6.2 - 15.0
Klasi i energjisë (ftohje) Në varësi të pajisjes së jashtme