← Kthehu tek modelet e Serisë Multi-Split

Çmimi: 900 €

Ky model realizon deri në D lidhje Multi-Split me pajisjet e brendshme.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës (min-max) (dB(A)) 48 - 52
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 550-800(+69)-285(+59.5)
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 4.3
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 1.1- 4.8
Klasi i energjisë (ngrohje) A+
Kapaciteti i ftohjes (kW) 4
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 1.1 - 4.8
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 980 €

Ky model realizon deri në D lidhje Multi-Split me pajisjet e brendshme.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës (min-max) (dB(A)) 49 - 50
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 550-800(+69)-285(+59.5)
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 4
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 1.0 - 4.1
Klasi i energjisë (ngrohje) A+
Kapaciteti i ftohjes (kW) 3.3
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 1.1 - 3.8
Klasi i energjisë (ftohje) A

Çmimi: 1170 €

Ky model realizon deri në D lidhje Multi-Split me pajisjet e brendshme.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës (min-max) (dB(A)) 46 - 51
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 550-800(+69)-285(+59.5)
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 4.5
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 1.0 - 4.8
Klasi i energjisë (ngrohje) A+
Kapaciteti i ftohjes (kW) 4.2
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 1.1 - 4.4
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 1300 €

Ky model realizon deri në D lidhje Multi-Split me pajisjet e brendshme.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës (min-max) (dB(A)) 50 - 53
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 550-800(+69)-285(+59.5)
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 6.4
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 1.0 - 7.0
Klasi i energjisë (ngrohje) A+
Kapaciteti i ftohjes (kW) 5.3
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 1.1 - 5.6
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 1350 €

Ky model realizon deri në D lidhje Multi-Split me pajisjet e brendshme.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës (min-max) (dB(A)) 50 - 53
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 710-840(+30)-330(+66)
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 6
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 2.6 -6.9
Klasi i energjisë (ngrohje) A
Kapaciteti i ftohjes (kW) 5
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 2.3 - 5.7
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 1820 €

Ky model realizon deri në E lidhje Multi-Split me pajisjet e brendshme.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës (min-max) (dB(A)) 50 - 53
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 710-840(+30)-330(+66)
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 7
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 2.6 - 9.0
Klasi i energjisë (ngrohje) A+
Kapaciteti i ftohjes (kW) 5.4
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 2.9 - 6.8
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 2210 €

Ky model realizon deri në E lidhje Multi-Split me pajisjet e brendshme.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës (min-max) (dB(A)) 50 - 53
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 710-840(+30)-330(+66)
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 8.6
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 2.6 - 10.6
Klasi i energjisë (ngrohje) A+
Kapaciteti i ftohjes (kW) 6.8
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 2.9 - 8.4
Klasi i energjisë (ftohje) A+

Çmimi: 2470 €

Ky model realizon deri në E lidhje Multi-Split me pajisjet e brendshme.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës (min-max) (dB(A)) 50 - 53
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 710-840(+30)-330(+66)
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 8.6
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 3.4 - 10.7
Klasi i energjisë (ngrohje) A
Kapaciteti i ftohjes (kW) 7.2
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 3.7 - 8.8
Klasi i energjisë (ftohje) A+

Çmimi: 2860 €

Ky model realizon deri në E lidhje Multi-Split me pajisjet e brendshme.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës (min-max) (dB(A)) 50 - 53
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 796-950-330
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 9.3
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 3.4 - 11.6
Klasi i energjisë (ngrohje) A
Kapaciteti i ftohjes (kW) 8.3
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 3.7 - 9.2
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 3120 €

Ky model realizon deri në E lidhje Multi-Split me pajisjet e brendshme.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës (min-max) (dB(A)) 56 - 65
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 796-950-330
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 10.5
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 4.1 - 14.0
Klasi i energjisë (ngrohje) A+
Kapaciteti i ftohjes (kW) 10.2
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 3.9 - 11.0
Klasi i energjisë (ftohje) A++

Çmimi: 3900 €

Ky model realizon deri në D lidhje Multi-Split me pajisjet e brendshme.

Karakteristika Vlera
Tensioni (V) 220-230
Lloji i gazit R410A
Niveli i zhurmës (min-max) (dB(A)) 55 - 57
Dimensionet (lartësi-gjerësi-thellësi) (mm) 1048-950-330
Kapaciteti i ngrohjes (kW) 14
Kapaciteti i ngrohjes (min-max) (kW) 3.5 - 16.5
Klasi i energjisë (ngrohje) A
Kapaciteti i ftohjes (kW) 12.2
Kapaciteti i ftohjes (min-max) (kW) 3.5 - 13.5
Klasi i energjisë (ftohje) A