Përfito kualitetin më të lartë


Mitsubishi sjell teknologjinë më të fundit për të siguruar rehatinë maksimale.

Shiko Pajisjet

TEKONOLOGJIA MITSUBISHI

NE MUNDËSOJMË TË GJITHA AVANTAZHET QË SISTEMET E TJERA NUK I OFROJNË

Kualiteti i ajrit


Tekonologjia e re e filtrimit të ajrit mundëson një ambient të brendshëm të pastër dhe të shëndetshëm.

Efiçent


Sistemet Mitsubishi kursejnë 40% më tepër sesa sistemet e tjera të ajërimit dhe ngrohjes.

Perfomancë e lartë në ngrohje


Tekonologjia e re mundëson ngrohjen e ambientit tuaj edhe kur temperatura e ambientit të jashtëm arrin deri në -25oC.

Qetësi e lartë


Sistemet Mitsubishi përshtaten për të krijuar komfortin në ambientin tuaj.

Kontrolle Smart


Sensorët e rinj mundësojnë kontrollin përmes Wi-Fi apo aplikacioneve edhe kur ju nuk ndodheni në shtëpi.